top of page

Behandlingsmetod

Image by Paul Blenkhorn

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vetenskapligt utvärderad behandlingsmetod som grundar sig i sambandet mellan vad vi känner, vad vi tänker och vad vi gör. I en KBT-behandling är ett vanligt fokus att ändra beteenden och utmana dysfunktionella tankemönster för att må bättre. I KBT sätter man mål som man kontinuerligt utvärderar, och man använder hemuppgifter som ett verktyg i att åstadkomma förändring utanför terapirummet. I KBT ämnar man till att hjälpa klienten hjälpa sig själv.

Image by Paul Blenkhorn

Metakognitiv terapi (MCT)

Metakognitiv terapi (MCT) är en terapiform som fokuserar på att ändra hur individer tänker om sitt eget tänkande, istället för att direkt förändra tankarnas innehåll. MCT riktar sig mot metakognitiva antaganden och strategier som ofta bidrar till psykisk ohälsa. Genom att hjälpa klienter att identifiera och utmana dessa antaganden, har MCT visat sig vara effektivt i behandlingen av ångest, depression, överdriven oro och ältande. Även om det delar vissa likheter med kognitiv beteendeterapi (KBT) är det en distinkt och säregen metod med annan teoretisk grund.

Image by Lisa Yount

Icke-ordinära medvetandetillstånd

Icke-ordinära medvetandetillstånd tillkomna i samband med meditation, dans eller intag av psykedeliska substanser kan vara både djupgående och komplexa. De kan väcka större existentiella och filosofiska frågor. Min roll är att främja en ansvarsfull förståelse och hantering av dessa upplevelser utifrån harm-reduction & integrationsprinciper. Vänligen observera att psykedelika är kraftfulla och olagliga preparat. Min verksamhet bedrivs inom ramen för svensk lagstiftning och jag avråder från all form av oansvarigt bruk av substanser.

bottom of page