top of page
  • Skribentens bildPsykolog Ludwig Franke

Stressrelaterad psykisk ohälsa och hjärndimma


Brain and stress

Har du någonsin känt som om din hjärna bara slutade fungera på grund av stress? Detta fenomen, ofta kallat "hjärndimma," är ett vanligt symptom på utbrändhet, utmattning och långvarig stress. Det kan yttra sig som glömska, mental utmattning eller att känna sig frånkopplad.


Jag samarbetade nyligen med kollegor i en studie som utforskade hur hjärnan fungerar hos patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa. Vi upptäckte signifikanta försämringar i uppmärksamhet, bearbetningshastighet, planering, beslutsfattande och minne jämfört med friska individer. Intressant nog fann vi att människors subjektiva upplevelser av dessa nedsättningar endast var svagt relaterade till deras faktiska kognitiva funktion. Det tycktes alltså finnas en diskrepans mellan hur vi uppfattar vår hjärnfunktion och hur det ser ut i verkligheten.


Den goda nyheten? Klinisk erfarenhet tyder på att när stressnivåerna minskar återgår hjärnan vanligen till en normal funktion. Hjärndimma är inte ett kroniskt tillstånd. När du upplever hjärndimma, kom ihåg:


  1. Katastrofisera inte – det är normalt att känna sig överväldigad ibland.

  2. Avsätt tid för egenvård som passar dig – yoga, meditation, motion eller vila.

  3. Sök hjälp om stressen känns ohanterlig.


Har du någonsin upplevt hjärndimma? Vad hjälpte dig igenom det? Dela i kommentarsfältet och följ bloggen för mer artiklar om mental hälsa och stress


 

コメント


bottom of page